Съюз на Счетоводителите в България

uz-na-chetovoditelite-v-lgariya

Съюз на Счетоводителите в България (ССБ) е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение на физически и юридич..

person-uz-na-chetovoditelite-v-lgariya

Съюз на Счетоводителите в България

Union of Accountants in Bulgaria

 • 4, Racho Dimchev Str.
  Sofia
  1000
  Bulgaria
 • Съюз на Счетоводителите в България (ССБ)
  е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение на физически и юридически лица, работещи в областа на счетоводството, одита, данъчния и финансов консултинг.

  Сдружението извършва дейност в обществена полза.

  Съюзът е регистриран през 1990 година и така се превръща в най-старата и влиятелна неправителествена организация в България и на счетоводителите в частност.

  Пръв и доскорошен Председател на Съюза бе проф д.ик.н Иван Душанов, понастоящем почетен член на сдружението.

  Съюз на Счетоводителите в България има много добре развита регионална структура и във всеки значим български град е представен със свой клон.

  В момента ССБ се фокусира в дигиталната трансформация на дейността на своите членосве и внедрява проектният принцип на работа с членовете и симпатизантите си.

  The Union of Accountants in Bulgaria (SSB)
  is a non-profit legal entity, an association of individuals and legal entities working in the field of accounting, auditing, tax and financial consulting.

  The association carries out activities for the public benefit.

  The union was registered in 1990 and thus became the oldest and most influential non-governmental organization in Bulgaria and of accountants in particular.

  The first and until recently Chairman of the Union was Prof. Ivan Dushanov, PhD, currently an honorary member of the association.

  The Union of Accountants in Bulgaria has a very well-developed regional structure and is represented by a branch in every major Bulgarian city.

  Currently, the SSB is focusing on the digital transformation of the activities of its members and implementing the project principle of working with its members and sympathizers.